Růstový hormon a kulturistika
Růstový hormon a kulturistika

Růstový hormon a kulturistika

Růstový hormon a kulturistika

Biologicky aktívní látka, která řídí různé chemické přeměny v organismu člověka. Je vylučován adenohypofýzy (hypofýzou), zejména v období dětství a dospívání. Jeho produkce po 30. roce života klesá.

Účinky růstového hormonu

   -stimuluje růst dětí a dospívajících a podporuje regenerační procesy v lidském organismu během celého života
   -zvyšuje hustotu kostí
   -posiluje imunitní systém
   -podporuje syntézu bílkovin, má anabolický efekt
   -stimuluje sekreci inzulínu (inzulín je hormon s anabolickým účinkem)
   -podporuje rozklad tukových buněk a využití tuku jako zdroje energie


Růstový hormon se tvoří v žláze hypofýza. Hypofýza se nachází v mozku v kostní prohlubni nazvané Turecké sedlo. Základním úkolem růstového hormonu a jeho zprostředkovatele - faktoru IGF-I je podpora růstu u dětí. Kromě podporujícího účinku růstu má růstový hormon důležitý význam pro správnou funkci metabolismu, proto se po ukončení růstu u zdravých osob vylučování růstového hormonu sníží a pokračuje v přiměřeném množství po celý život. Růstový hormon svými účinky v těle vstupuje do chemických procesů při využívání tuků, cukrů a zpracování minerálů.

Nedostatek růstového hormonu:

U lidí s nedostatkem růstového hormonu se naruší vnitřní rovnováha ve využití těchto látek, z čeho se postupně vyvíjejí druhotné onemocnění např. zpomalení až zastavení růstu, nemoci srdečně-cévního systému, diabetes melius ll. typu, osteoporóza, snížená vitalita a snížená kvalita života.

Nedostatek v dětství způsobí poruchu růstu - trpaslictví (odb. Nanizmius) - tzv. hypofyzární nanismus. Nedostatek je výsledkem nedostatečné tvorby / nebo vylučování/ růstového hormonu z hypofýzy. Posuzuje se podle hladiny růstového hormonu v krvi a normy pro dospělé. U dospělých nedostatek RH může být onemocněním, které je přítomno již z dětství, nebo mnoho vzniklo po: úraze hlavy (dopravní nehody, pády a jiné), po onemocněních v oblasti hlavy (nejčastěji nádory), po léčbě ozařováním hlavy a krku, nebo po operaci hlavy. Zejména u starších pacientů nemusí být nedostatek růstového hormonu léčen. Do 90 - těch let neexistovaly přesné poznatky o nepříznivých důsledcích nedostatku RH u dospělých, a tak se po ukončení růstu pacienti považovali za zcela vyléčených. První viditelné příznaky metabolických následků nedostatečnosti růstového hormonu se významně projeví o několik let později. Zhoršení zdraví nastává postupně a pomalu, proto si pacienti své ohořelých často neuvědomují, považují ho za málo důležité a nevěnují mu patřičnou péči.

Dnes je prokázáno, že neléčení pacienti s těžkým deficitem RH trpí poruchami metabolismu, z čehož se u nich rozvíjejí druhotné onemocnění -ochořeni srdce, cév, kostí, snižuje se jejich vitalita, vzniká centrální obezita (obezita v oblasti břicha), zhoršuje se u nich kvalita života. Když se pacienti poprvé dozvědí, že mají nedostatek růstového hormonu, jsou obvykle překvapeni, protože se necítí být nemocní. Při metabolických pomalu probíhajících onemocněních, kde změna zdravotního stavu přichází postupně a pomalu, sám pacient jen velmi těžko tuto změnu zná. Pacient s endokrinními onemocněními svůj špatný zdravotní stav dokáže zhodnotit až zpětně po několika měsících léčby, kdy se jeho poškozena vnitřní rovnováha látek začíná upravovat.

Onemocnění srdce: Změny, které nastávají při nedostatku RH a mohou snížit výkon srdce, což způsobuje zvýšenou únavu těchto pacientů. Onemocnění srdce jsou nejčastější u pacientů, kteří měli těžkou formu deficitu RH již v dětství. Nedostatek RH negativně ovlivňuje srdce zejména v době růstu.

Onemocnění kostí: Deficit růstového hormonu negativně ovlivňuje tvorbu a udržování kostní hmoty. Kost, jako každé tkáň v těle, se během
života neustále obnovuje. Pokud je obnova kosti narušena dochází k úbytku kostní hmoty, kosti se stávají křehkými a snadno se zlomí. Pacienti s neléčeným deficitem růstového hormonu trpí osteoporózou. Léčba růstovým hormonem zlepšuje tvorbu a udržování kostní hmoty.

Zhoršená kvalita života: U pacientů s nedostatkem RH byla porovnávána snížena vitalita, energie, často jsou popisovány problémy se soustředěním. Pacienti uvádějí zhoršení paměti, výskyt depresí a úzkost. Pacienti se často cítí unavení, mají nižší zájem o společné aktivity, uzavírají se do sebe. Příčinou těchto stavů u pacientů s nedostatkem RH je metabolická nerovnováha v organismu.

Centrální obezita: K viditelným projevům nedostatku růstového hormonu patří změna stavby těla. Pacienti s nedostatkem RH mají méně svalové a více tukové hmoty než zdraví lidé. Nejvíce se tuk ukládá v oblasti břicha a pasu. Takové uložení tuku se odborně nazývá centrální obezita. Tyto změny nastanou, protože nedostatek růstového hormonu ovlivní přeměnu látek v těle.

Nadměrná tvorba růstového hormonu způsobuje u dětí onemocnění zvané gigantismus, u dospělých akromegalie. Nejčastějším projevem akromegalie je růst tzv. akrálních (koncových) kostí. Onemocnění je způsobeno několikanásobně vyšší hladinou růstového hormonu a faktoru IGF-I, jako je norma a má nepříznivé metabolické důsledky.

Pokud k zvýšené produkci růstového hormonu dojde v pubertě, dochází k neproporčnímu vzrůstu vrcholových částí-akromegalie, která se projevuj růstem nosu, očnic a konců prstů.

 

Chci koupit teď!