KOMPAVA BEH ZDRAVIA SKALICA 2017

KOMPAVA BEH ZDRAVIA SKALICA 2017

Milí Kompaváci! Využite príležitosť urobiť niečo pre svoje zdravie a v príjemnej spoločnosti ďalších priaznivcov športu privítajte spolu  s nami leto svojou účasťou na KOMPAVA BEHU ZDRAVIA. Štartuje sa 30. júna 2017 o 17:00 hod. v Skalici – rekreačná oblasť Zlatnícka dolina. Ide už o 4. ročník bežeckého preteku, ktorý je súčasne 4. pretekom v rámci HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017. Na výber bude 4km alebo 8km trať. Novinkou pre tento rok je nová kategória - NORDIC WALKING na 4 kilometre. Štart a cieľ preteku je situovaný do areálu kúpaliska v Zlatníckej doline. Trať preteku vedie po asfaltových cestách od kúpaliska smerom na Kamennú búdu a späť.

Tento rok je pre nás výnimočný … naša - Vaša Kompava má už neuveriteľných 15 rokov! Akciou Vás preto bude sprevádzať náš úplne prvý a neustále rovnako obľúbený HypoFit, vďaka ktorému bude Váš organizmus po celý čas správne hydratovaný!  

!!! PO PRETEKU TOMBOLA O ZAUJÍMAVÉ CENY !!!

REGISTRÁCIA

Propozície k preteku:             

Názov:
• KOMPAVA BEH ZDRAVIA 2017
• 4 pretek bodovacieho seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017

Miesto:
• Skalica -rekreačná oblasť Zlatnícka dolina

Dátum:
• 30.6.2017 (piatok)

Trať:
• 8km beh  (100% asfalt), Kúpalisko – Kamenná búda a späť (alebo po 2km otočka)
• 4km beh (100% asfalt), Kúpalisko smer Kamenná búda po 2km otočka a späť, súčasťou 4km behu bude aj 4km Nordic Walking

Štart:
• 17:00hod. (areál kúpaliska)

Štartovné:
• 6,00,-Euro ( štartovné číslo, pitný režim počas preteku od f. Kompava, zľavový kupón na nákup balíčkov športovej výživy KOMPAVA počas preteku, tombola, DARČEK)
-pretek je meraní čipovou technológiou Race-Result

Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii (bez nároku na darček a bonusové služby)
• prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné uhradiť pri prezentácii

Účet:
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa
 IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06
• BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)

Prihláška:
Upozornenie:
Prihlásený pretekár s uhradeným štartovným do 28.6.2017 získava pri prezentácii darček od firmy KOMPAVA !!!

Prezentácia:
• 15:00-16:30hod. (areál kúpaliska -zadná časť u bufetov)

Kategórie do bodovania seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017 (platí pre trať 8km):
• rozhoduje rok narodenia
M1 – 15-19 rokov
M2 – 20-29 rokov
M3 – 30-39 rokov
M4 – 40-49 rokov
M5 – 50-59 rokov
M6 – nad 60 rokov
Z -ženy
-4km (muži a ženy bez rozdielu veku)

Ceny:
• každý pretekár v cieli obdrží diplom + bude zaradení do tombole o vecné ceny

Občerstvenie:
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
• počas bežeckého preteku 1x občerstvovacia stanica ( cieľ), voda, HypoFit (na otočke Kamenná búda)

Ubytovanie:

Promo video:

Kontakt:
• Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
telefón: 00421 907 337 787

 

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.

2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.

3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 

4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.

5. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

6. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!

7. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

8. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 19:00hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

9. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

10. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!

• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-10.
 
 
Information:
 Date:
• 30 of Jun 2017

 Place:
• Skalica (Slovakia), holiday resort Zlatnícka dolina

 Lenght:
• 8km RUN, 4km RUN + NORDIC WALKING

 Start:
• 5:00 PM

 Presentation:
• from 3:00 PM to 4:30 PM

Applications:

Participant´s free:
• 6,00,-Euro

Categories:
• M – man
- M1  15-19 years old´s
- M2  20-29 years old´s
- M3  30-39 years old´s
- M4 40-49 years old´s
- M5  50-59 years old´s
- M6  60 and more years old´s
- Z – women, unlimited age categories

Information:

 

Reklamní partneri preteku:

• HERTLSPORT-Peter Hertl - špecializovaná športová predajňa

 KOMPAVA - slovenský výrobca športovej a doplnkovej výživy

 MESTO SKALICA - www.skalica.sk

 ZÁHORÁCKE RÁDIO  - www.zahorackeradio.sk


Hlavný reklamný partner preteku:


Maskot Kompava

Kompava-Logo-Sport-Nutrition

HERTLSPORT

logo_erdinger_alkoholfrei

Mediálni partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017

mtbiker_orange_horizontalradiobikepoint.sk s R

Aktuálne informácie pozerajte na našich facebookových stránkach


facebooklogo

GONEX, s. r. o., Pod Kopcem 107, Strání 68765, +420 903 473 211, gonex@kompava.sk
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info