DLPA - jediné účinné přírodní analgetikum
DLPA - jediné účinné přírodní analgetikum

DLPA - jediné účinné přírodní analgetikum

DLPA - jediné účinné přírodní analgetikum

1, Objev endorfinů V letech 1968 - 1971 Dr. Solomon Snyder a Dr. Candace Petrová z biochemického laboratoře Johns Hopkins University v Baltimore udělali významné objevy, kterými se zapsali do historie medicíny. Objevili totiž, že lidské tělo, jmenovitě mozkový kmen, dokáže z běžných živin vyrábět celou řadu omamných látek, z nichž některé jsou mnohem silnější než laboratorní vyráběný morfin či heroin. Tímto tělu vlastní opiáty nazvali endogenní morfiny - endorfiny. Tisíciletá zkušenost lidstva, že opiáty získané z rostlin spolehlivě potlačují bolest, tlumí hlad, vyvolávají euforické pocity a podporují spánek, byla náhle konfrontována s účelem, kterému slouží endorfiny v těle. Všechny tyto úkoly naplňují stejně, avšak u různých lidí a za různých okolností ne vždy zcela spolehlivě a ne podle potřeby. 2. objev enzymů degradujících endorfiny ● Mnoho dalších let se pátralo, které okolnosti a biologické procesy mají vliv na to, aby endorfiny optimálně plnily svou přirozenou roli. Mezitím badatelé začali endorfiny a následně objevené další druhy tělesných opiátů rozlišovat na různé kategorie, a to diferencovaně podle úlohy, kterou v těle plní. (* 1) Byly také již objeveny enzymy, které endorfiny i další opiáty biologicky degradují, čímž ukončují jejich působení v místě nasazení. 3. objev látky DLPA Biolog dr Brian Meyers z univerzity v Delaware začal intenzivně testovat různé živiny, aby zjistil, zda některé z nich dokáží činnost enzymů rozkládajících endorfiny a enkefaliny utlumit a tím jejich účinnost zesílit a časově prodloužit. V roce 1973 objevil, že takovou schopnost vykazuje vzácná forma aminokyseliny fenylalaninu D-fenylalanin, který produkuje výhradně námel parazitující na obilných klasech.

● Jakmile se podařilo izolovaný D-fenylalanin zpracovat v dostatečném množství, začaly pokusy s jeho aplikací na zvířatech i lidech. Výsledkem ale bylo zklamání, protože D-fenylalanin se v živém organismu přeměnil na obyčejný L-fenylalanin, který je sice jednou z nejdůležitějších živin vůbec, ale nemá vliv na činnost enzymů. V dalších pokusech vědce napadlo podat spolu s D-fenylalaninem i L-fenylalanin, aby oklamal nenasytnou potřebu těla po této látce, a jeho záměr byl úspěšný. Nový přípravek dostal jméno DLPA (anglicky D, L-Phenyl Alanin). 4. škodlivé účinky léků proti bolesti ● Na mnoha univerzitních klinikách v USA a Kanadě lékaři začali zkoumat různé účinky proti bolesti. Na konci 70, let se v lékařské literatuře často začaly objevovat zásadní studie o nebezpečných vedlejších účincích léků proti bolesti. Chronická toxicita těchto léků při jejich prodlouženém podávání vyvolává těžké neléčitelné poškození jater a někdy i ledvin, u acetylsalycilátů a jejich odvozenin zase závažné poškození trávícího traktu, devastaci střevní mikroflóry a poruchy vstřebávání některých vitaminů. 5. DLPA - prostředek bez ohrožení zdraví ● V důsledku těchto nových poznatků se pozornost mnoha lékařů upřela na DLPA jako na prostředek, který potlačuje bolest a přitom nemůže ohrozit zdraví pacienta. Obzvláště velký zájem vzbudil DLPA u gastroenterologů a kardiologů, kteří se ve své praxi nejčastěji setkávali s trvalými následky dlouhodobého užívání tradičních analgetik. Prezident kardiologické sekce Americké lékařské asociace prof. Arnold Fox na základě své dlouholeté zkušenosti s léčbou bolesti pomocí DLPA vydal v roce 1985 o aplikacích této látky obšírnou monografii, která DLPA představila široké mezinárodní odborné i laické veřejnosti.

● V souvislosti s unikátními vlastnostmi DLPA a dlouhodobou zkušeností s jejím užíváním člověka napadá mnoho otázek: Potlačuje DLPA každou bolest, i tu nejsilnější? Jaký jiný prospěch zdraví člověka přináší? Je užívání skutečně zcela bezpečné? Funguje u každého člověka? Proč se už DLPA nestal regulérním lékem proti bolesti? 6. Účinky DLPA ● DLPA působí pouze proti tzv. chronické bolesti. To je bolest, která přetrvává nejméně 10 dnů, zpravidla však déle. Může být pociťována bez přerušení nebo s přestávkami. Typickým příkladem je bolest kloubů nebo páteře zapříčiněná revmaticko artritickými změnami nebo bolest, kterou vyvolává zhoubné nádorové onemocnění. DLPA má schopnost potlačit přetrvávající bolest jakékoli intenzity. DLPA však není možné nasadit při bolesti pocházející z vnitřních orgánů, pokud není příčina takové bolesti zcela objasněna. Řízneme do prstu, nebo si během užívání DLPA vymkneme kotník, signální bolest, která nám hlásí tuto nehodu, nebude utlumena.

K typickým účinkům DLPA patří:

potlačení bolesti
potlačení různých depresivních stavů,
vzbuzení pocitu větší energie
snížení otoků kloubů.
7. Zásady užívání DLPA ● Užívání DLPA je zcela bezpečné a vysoce účinné při dodržování několika jednoduchých zásad. Vždy je třeba mít na paměti, že DLPA nepůsobí proti bolesti přímo jako analgetika, které blokují přenos substance P, tedy látky která informaci o bolesti přenáší do mozku. DLPA nejdříve musí utlumit činnost enzymů, aby se opiáty dostaly v plné síle do akce proti bolesti. K tomu dochází až po 12 a více hodinách od podání první dávky přípravku.

● Útlum činnost enzymů nelze donekonečna az praktického pohledu to ani není nutné. DLPA je tedy nutné po 8 - 11 dnech soustavného užívání na čas vysadit, přičemž zvýšená činnost endorfinů se všemi důsledky přetrvává po vysazení několik dní i týdnů. Podobně jako jakýkoli jiný přípravek, ani DLPA nepůsobí na každého uživatele stejně. Na přibližně 50% uživatelů působí velice efektivně a poměrně rychle, u dalších 40% je účinek proti bolesti pociťován jako ne vždy dostačující. Na ostatních 10% nepůsobí téměř vůbec. Vysvětlení je možné hledat v individuálním metabolickém ústrojí každého člověka. Při lidech s nejvyšší potřebou L-fenylalaninu často dojde k přeměně D-fenylalaninu na tuto formu aminokyseliny a efekt užívání přípravku se pak oslabí. (** 2) Denní dávku DLPA je třeba rozdělit na podání po třech hlavních jídlech. Užití do 5 minut po konzumaci hlavního jídla totiž zásadně zvyšuje pravděpodobnost, že tělo vstřebá a využije D-fenylalanin tak, jak se očekává.

● Standardizovaná dávka DLPA je 375 miligramů směsi D a L-fenylalaninu v poměru 1: 1. Většina lidí dobře reaguje na 4 dávky (kapsle) za den, které se obvykle užívají rozdělením 2 + 1 + 1. Při silných bolestech a slabší reakci na přípravek lze užívat až 6 kapslí během dne rozdělených 2 + 2 + 2. Je důležité upozornit, že DLPA se velmi dobře snáší se všemi typy analgetik a zvyšuje jejich účinek, proto při silných bolestech účinek samotného DLPA posílit analgetikem, přičemž potřebné dávkování analgetika bude mnohem nižší než v případě, že by se užilo samo o sobě. I proto bude jeho vedlejší účinek mnohem menší. 8. Proč není DLPA lék? ● Existuje několik důvodů, proč se DLPA nemůže stát regulérním léčivem bolestí. Především jde o právní a obchodní překážku. Jako autentický přírodní produkt nemůže být přípravek patentován a registrován jako lék. Navíc se více než čtvrt století vyráběl a distribuoval jako výživový doplněk, přičemž patent na technologii výroby hlavní složky přípravku, D-fenylalaninu, má ve vlastnictví jediný výrobce na světě. Připočteme okolnosti, že režim užívání DLPA je mnohem náročnější než užívání běžných analgetik a náklady na výrobu běžných analgetik jsou nepoměrně nižší a zisky z jejich prodeje jsou mnohem vyšší než u DLPA, je bezpředmětnost kandidatury DLPA na oficiální léčivo zřejmá. Jak již bylo uvedeno, DLPA zvládne i bolesti, které provázejí terminální stádium rakoviny. Přesto se v těchto případech užívá spíše výjimečně. Je to proto, že v těchto případech je užití morfinu spolehlivější a při jeho podávání se již nezohledňují nežádoucí vedlejší účinky. Kromě toho vysoké procento onkologických pacientů má primárním nádorem nebo metastázemi natolik poškozený mechanismus vstřebávání a látkové přeměny, že jejich organismus nemusí DLPA optimálně zpracovat a využít. Proto optimální analgetický efekt DL-PA je možné plně využít právě u osob postižených revmatoidní artrózou a poúrazovými stavy pohybové soustavy.

(* 1) Vedle dnes popsaných 22 typů endorfinů patří k tělesným opiátem dynorfín, enkefaliny a anandamid. Enkefaliny, které jsou složením velmi blízké endorfinům, jsou k nim i často zařazovány. Z hlediska účinku proti bolesti jsou enkefaliny nejefektivnější ze dvou důvodů - jejich množství v těle je nejvyšší a mohou působit v celé nervové soustavě, zatímco ostatní opiáty působí pouze v mozku. (** 2) Stejně lidé, kteří dlouhodobě užívají běžná analgetika, na DLPA reagují zpravidla méně výrazně.