Co je to tejpování (taping) a tejpovací pásky

Co je to tejpování (taping) a tejpovací pásky

Tejpování je dnes již standardní metodou používanou ve sportu, sportovním lékařství , v rehabilitačních centrech a relativně novou metodou v terapií poruch pohybového aparátu běžné populace .

Název metody " tejpování ", " taping " pochází z anglického slova " tape ", což ve významu slovesa vyjadřuje " zalepit " a význam podstatného jména " tape " vystihuje v tomto případě slovenský ekvivalent " páska " ,

Podle způsobu využití a použitých materiálů rozdělujeme tejpy na : fixační tejpy , kinesio tejpy a dynamické tejpy .

Fixační tejpovací pásky se používají k fixaci nebo zpevnění kloubních struktur nebo svalů . Jejich hlavními kvalitami by měla být pevnost, nedají se roztáhnout a lepivost - adheze . Při klasickém tejpování se tejpovací páska obvykle ponecháno pouze po dobu sportovní aktivity. Při tejpovacích páskách , které se používají při tejpování metodou známou jako kineziotejping se naopak očekává, že bude co nejpružnější . Kinezio tejpy díky své pružnosti neomezuje v pohybu a jeho vlastnosti napodobují vlastnosti lidské kůže . Proto kinezio tejp může na kůži zůstat až 5 dní. Tento druh tejpování se používá k léčbě akutních , tak i chronických bolestí pohybového a svalového aparátu .

Tejpování dynamickými tejpy je nový přístup tejpování , který využívá speciálně navrženy, vysoce elastické pásky s cílem přispět energií do kinetického řetězce. Dynamické tejpy hrají nezastupitelnou roli zejména v tejpování " celého pohybu " - tzv. biomechanické tejpování . Dynamický tejp je roztažitelný nejen do délky, ale i do šířky . Usnadňuje tak provedení žádaného pohybu při současném ochranném stabilizováni kloubu bez omezení rozsahu pohybu .

Taping se využívá ke stabilizaci kloubních struktur a segmentů, ať už z důvodu prevence poškození kloubních struktur nebo z důvodu snížení již existující instability kloubní (např. při oslabení vazivového aparátu různé etiologie ) . V terapeutické oblasti se kinesiotaping využívá kromě výše uvedené stabilizace kloubních struktur také jako pasivní opora nejrůznějších pohybových segmentů určená ke snížení zátěže daného svalu nebo jiné struktury, která je vystavena přetížení ( hlavně v tahu ) . K přetížení dochází většinou vlivem váhy segmentu a nefunkčnosti struktur majících za úkol udržet segment ve fyziologickém postavení . Jedním z důležitých cílů použití tapingu ve fyzioterapii je zvýšení exteroceptivní a proprioceptivního vnímání nejrůznějších částí lidského organismu .

Autor : diplomovaný fyzioterapeut Martin Minárech

Tejpy a tejpovacie pásky - dynamické, kineziologické

Chci koupit teď!

GONEX, s. r. o., Pod Kopcem 107, Strání 68765, +420 903 473 211, gonex@kompava.sk
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info