Časopis Kompava Info oceněn jako Podnikové médium roku 2015
Časopis Kompava Info oceněn jako Podnikové médium roku 2015

Časopis Kompava Info oceněn jako Podnikové médium roku 2015

Časopis Kompava Info oceněn jako Podnikové médium roku 2015

Tištěná média na vzestupu.

Komunikace se stává jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují úspěch firmy nebo projektu. Přitom se to netýká jen externí komunikace na spotřebitele, ale i interní komunikace směrované na zaměstnance. Změřit "síly" v kvalitě svých médií si mohli subjekty v 13. ročníku soutěže Podnikové médium roku. V tomto roce byla překvapením úroveň, ale i počet přihlášených printových médií.

Z celkem 288 přihlášených prací postoupilo do rozhodování o nejvyšší ceny 150 děl. 58 velkých podniků, státních subjektů, nevládních organizací mělo možnost v soutěži ověřit kvalitu své práce. Největší zájem byl o kategorii externí komunikace. "V tomto roce jsme zaznamenali výrazné pokroku printových médií, i přesto, že stále sledujeme v mainstreamu jejich všeobecný pokles. Překvapením, až ba přímo šokem byly pro nás noviny malé obce a regionální organizace. Nemuseli by se za něj stydět žádné vydavatelství. "Řekla členka poroty Mgr. Monika Kozelová z Klubu podnikových médií.

První místo za podnikový magazín si odnesla společnost Alpha medical (magazín inVitro) a Tatra Banka (magazín - Private banking Times). Největším překvapením poroty byla vysoká úroveň neziskových, příspěvkových a rozpočtových organizací. Některé tištěná média přesáhly svou kvalitou, obsahově, grafikou či zpracováním i celoslovenské komerční média. Oblastní organizace cestovního ruchu - Region Liptov si odnesla 1. místo za časopis Tatry magazín. V této kategorii porota udělila dvě první místa, a tak malá obec Slovenská Ľupča, s něco přes 3 200 obyvateli, byla na stupínku vítězů se svým magazínem ľupčianskeho zvěsti.

Soutěž již není dominantou jen velkých výrobních podniků s vyššími rozpočty na komunikaci, ale sebevědomí nabrali už i malé podniky, nevládní organizace, obce. "Soutěž považuji za důležitou iz pohledu konfrontace děl. Zástupci přihlášených společností mají možnost porovnávat své práce s ostatními, vyměňovat si zkušenosti. "Dodala M. Kozelová. Na vyhlašování výsledků mají soutěžící možnost nahlížet do práce ostatních a mluvit o společných úskalích, výzvách a i úspěších.

Porota rozhodovala ve složení: Tamara Valkova, předsedkyně poroty, Slovak Bussines Agency; Naďa Lazarová, Úřad Vlády ČR; Adriana Hosťovecká, Digi TV; Monika Sčevovichová, Oz. Pomoc člověku, bývalá investigativní novinářka; Monika Kozelová, občanská aktivistka a blogerka. Celkově posuzovali práce v 13 kategoriích a bylo uděleno 9 speciálních ocenění. Výsledky byly vyhlášeny v Zrcadlovém síni Primaciálního paláce v Bratislavě 13.5.2016.

PMR 2015 - výsledková listina

Cena Slovak Business Agency pro nejperspektivnější médium malých a středních podnikatelů

Kompava Info

Kompava s. r. o.

PODNIKOVÉ NOVINY

1. výtluků Národní dálniční společnost

Ocel východu U.S. Steel Košice
HeinekenNovinky Heineken Slovensko

Novinky psané tužkou Západoslovenská energetika

PODNIKOVÝ MAGAZÍN - INTERNÍ KOMUNIKACE

1. Generali svět Generali Pojišťovna
LABINFO Medirex Servis
Linka E Středoslovenská energetika
Tatrabankár Tatra banka a.s.

PODNIKOVÝ MAGAZÍN - VNĚJŠÍ KOMUNIKACE

1. inVitro Alpha medical
Private banking Times Tatra banka

Syninfo Syngenta Czech Republic

Správce vašeho domova Obvodní stavební bytové družstvo Žilina

ČASOPISY NEZISKOVÝCH, PŘÍSPĚVKOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ

1. TATRY MAGAZÍN Region Liptov - oblastní organizace cestovního ruchu
Ľupčianskeho zvěsti Slovenská Ľupča

2. Radniční noviny Město Banská Bystrica
3. Novinky z radnice Město Trnava

PODNIKOVÁ BROŽURA

1. Podnikatelský plán Národní dálniční společnost
Plodinová katalog Syngenta Czech Republic
Tento katalog produktů tento a.s.
Dvojjazyčná prezentační publikace Finanční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVY

1. Výroční zpráva České pošty Slovenská pošta
Výroční zpráva 2015 DATALAN
Výroční zpráva SLOVNAFT SLOVNAFT

Výroční zpráva Chemkostav Chemkostav

WEBOVÉ STRÁNKY A INTRANET

1. www.inba.sk Hlavní město ČR Bratislava
www.usske.sk U.S. Steel Košice
e-Shop v intranetu SLOVNAFT
https://cerstvost.lidl.sk/ Lidl Slovenská republika

ELEKTRONICKÉ MÉDIA A AUDIOVIZUÁLNÍ PREZENTACE

1. Film o Slovnaftu SLOVNAFT
Animované procesy pro zaměstnance a zákazníky Západoslovenská energetika
Dálniční patrola Národní dálniční společnost

PODNIKOVÝ KALENDÁŘ

1. Kreativní kalendář Antalis 2016 Antalis

Kalendář Falck Falck CZ
Kia kalendář Kia Motors Slovakia

VOLNÉ FORMY

Medvídek Falck Falck CZ

Compliance komiks SLOVNAFT
Pojmy z elektroenergetiky Východoslovenská distribuční

facebookové stránce

Profil Slovnaft Metrostav a.s.
Profil ZSK Žilinský samosprávný kraj
Fun Page Finanční zpráva

ELEKTRONICKÝ MAGAZÍN

Newsletter Žilinský samosprávný kraj
IdeaHub Axa Services
Kuchyň Lidl Lidl Slovenská republika

viral

udělena
Audiorozprávky a písničky Lidl Slovenská republika
udělena

SPECIÁLNÍ CENY:

Cena Slovak Business Agency pro nejperspektivnější médium malých a středních podnikatelů

Kompava Info

Kompava s. r. o.

Grand Prix 2015 Podnikové médium roku

podnikatelský plán

Národní dálniční společnost

Cena hlavního města Bratislava pro ojedinělé médium měst a obcí

newsletter

Žilinský samosprávný kraj

Cena PhDr. Mariána Matyáše pro ojedinělý projekt v oblasti podnikových médií

medvídek Falck

Falck ČR a.s.

Dětská cena Žirafa za pomoc dětem v nouzi

Domů na mame

Nejúspěšnější společnost v oblasti podnikových médií za rok 2015

Slovnaft a.s.

Cena TASR za nejlepší obsahovou stránku

inVitro

Alpha medical, s.r.o.

Cena Klubu podnikových médií za nejlepší grafickou stránku

AUDI Magazín Slovakia

AUDI Slovakia

Cena lázní Brusno za invenční postupy při tvorbě

internetové média

Lidl Slovenská republika

Cena předsedy poroty

TATRY MAGAZÍN

Reregión Liptov - oblastní organizace cestovního ruchu

Speciální cena poroty

Novinky psané tužkou

Západoslovenská energetika

Speciální cena za šíření dobrého jména Slovenska prostřednictvím podnikových médií

Slovakia Incoming

facebookový profil

Tisková zpráva,

13. květen 2016