Volné radikály 26. 02. 2015

Volné radikály se bezprostředně podílejí na vzniku života na Zemi a zároveň přispívají k jeho zániku. Z chemického hlediska jsou to velmi reaktivní částice, nebo molekuly. Volný radikál je atom nebo molekula s nejméně jedním volným elektronem.

Elektrony jsou negativně nabité částice, které se obvykle vyskytují v párech. Pokud atomu jeden elektron chybí, stává se reaktivním a reaguje s jiným atomem za odebrání mu elektronu (aby se ten jeho spároval).  Takto vytvoří reaktivní metabolit, který má toxický účinek na organismus. Jejich životnost je řádově několik tisícin sekundy, ale je dost dlouhý čas na to, aby přispěl k zániku. Převládající stav volných radikálů se nazývá oxidační stres.

Známe radikály odvozené od kyslíku, dusíku a organické radikály. Volné radikály dokáže odebírat elektron jiným látkám a oxidovat je. Vznikají metabolity, které jsou často toxičtější jako volné radikály. Měď nejtoxičtější radikál patří hydroxidové radikál OH vznikající z peroxidu vodíku, který je schopen měnit a ničit molekuly bílkovin, nukleových kyselin, membránových  lipidů…

Jak vznikají ?

Volné radikály vznikají za běžných fyziologických podmínek.  Záření  patří k nejvýznamnějším zdrojům. Každé záření, kterému jsme vystaveni: ultrafialové záření ze slunce, radioaktivní gama záření všude kolem nás, rentgenové záření při vyšetření, elektromagnetické záření  televizního,  rozhlasového  a telekomunikačního signálu. Takže zdrojem na rozštěpení chemických vazeb za vzniku radikálů může být teplo, světlo, chemická reakce.

Volné radikály vznikají také během nemoci, po požití drog, některých léků, toxických látek, těžkých kovů. V neposlední řadě vznikají i při déletrvající aerobní aktivitě. (cyklistika, vytrvalostní běh - maratón).

Jaké mají vliv na lidský organismus?

Největším důkazem vlivu volných radikálů na organismus je stárnutí. Radikály napadají mastné kyseliny (součást každé buněčné membrány), a tím ohrožují všechny buňky v organismu. Tímto způsobem vzniká ateroskleróza, kornatění cév, cukrovka, revmatická onemocnění, imunologické onemocnění, ba dokonce rakovina a jaterní onemocnění. Na ochranu proti nim slouží široká paleta zbraní. Patří sem ochranné antioxidační systémy.

Diskuse

Na nás sa môžete spoľahnúť. Kompave môžete veriť.

Benefity

Výroba splňuje nejpřísnější evropské směrnice - systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 22000:2005 a kontrolní systém HACCP. Při nákupu výrobků v našem e-shopu poskytujeme zákazníkům věrnostní body, dopravu zdarma nad 100 EUR a rychlé dodání, nakolik jsme výrobcem produktů.

odborní poradenství

Odborné poradenství

Našim produktům rozumíme a proto vám umíme nabídnout odborné informace a poradenství v článcích, recenzích a videích. Samozřejmě vám radi zodpovíme na vaše dotazy spojené s užíváním našich výrobků tak, aby ste byli maximálně spokojeni.

Kompava Sponzoring

Naše výrobky používají profesionální i hobby sportovci  sportovních odvětví, jsou s nimi maximálně spokojeni a důvěřují jim. Sponzorujeme nejen samostatných sportovců - ať už z kulturistiky, silového trojboje, triatlonu, cyklistiky, volejbalu, vodních sportů, ale i sportové kluby.